Ανανέωση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Κουφονίκος Βασίλειος του Γεωργίου )