Ανανέωση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Φουντουκίδης Χαράλαμπος του Περικλή )