Ανάκληση της υπ’αριθμ 346/2018 απόφασής μας περί τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης και Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες και σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού