Ανάκληση της Αριθμ. Απόφασης 276/2018 με θέμα Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Δεσκάτης για τις συναλλαγές για τους λογαριασμού ΠΔΕ της Τράπεζας Ελλάδος και λήψη εκ νέου.