Ανάκληση της άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός Κ.Υ.Ε. – Λαβός Ιωάννης του Γεωργίου