ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ