Αναδρομικά κλιμακίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (από 12-1-2018 έως 31-1-2018)