ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017 (βάση αρθ.98 Ν 4483/2017)