Αμοιβή παροχής υπηρεσιών για την 4η δόση βλάση της με αριθμό 3289/23-04-2013 σύμβασης στο πλαίσιο της υπηρεσίας ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ