Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφωνγια τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης για τη λήψη δανείου από το Δήμο