Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΠΕΤΣΑ ΑΘ. ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΤΣΑ ΑΘ. ΚΑΙ ΤΗΣ 615/18 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΜΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΧΕΡΙΔΗΣ ΓΕΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ