Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-συμβόλαιο 5929/30-6-2017-αγορά οικοπεδπου στο Καρπερό από Δούμα και λοιπούς για την κατασκευή κερκίδων.