Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ