Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΝ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΣ 2198/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΑΡΙΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ