Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΥΦΑ