Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΚΑΤΖΗ ΒΑΪΟΥ