Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ