Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΚΤΗΜΑ ΑΝΟΙΞΗΣ & ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΛΦΑ