Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ