Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων για έξοδα σύνταξης συμβολαίου και μετεγγραφής στο υποθηκοφυλακείο για την αγορά οικοπέδου στην Τ.Κ. Καρπερού