Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-έξοδα συμβολαιογράφου και υποθηκοφυλακείου για την αγορά δύο αγροτεμαχίων από ΚΟΤΙΤΣΑ & ΚΟΥΖΟΥΜΗ