Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ