Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΔΕ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” ΕΠΙ ΤΟΥ 7161/07-08-2019 ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΠΔ