Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ