Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΧΟΥΣΚΟΓΛΟΥ-ΜΑΝΟΣ-ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ