Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 84/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε., ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ