Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΑΜΟΙΒΗ ΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 215/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.