Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ-ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 150/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. & ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 7898/13-04-2020