Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ