Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2016-2017