Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ-COSMOTE- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΟΤΕ Α.Ε.-ΛΙΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΟΥΛΑΚΑΣ Α.Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΣΕΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ