Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ-ΣΥΜΑΣΕΙΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 19SYMV005483106 & ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19SYMV005482970-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕΠ 055