Αμοιβές και έξοδα προσωπικού-ΠΟΕ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΓΑΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ 8ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ