Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων-ΠΟΕ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΤΕΛ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ