Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ-ΚΤΕΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ