Αμοιβές δικαστικών επιμελητών-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΝΤΕΛΛΑ ΔΑΦΝΗ