Αμοιβές δικαστικών επιμελητών-ALPHA A.E.-ΚΤΗΜΑ ΑΝΟΙΞΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ