Αλλαγή χρηματοδότησης παροχής υπηρεσιών εκμίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού για τη χειμερινή περίοδο 2020-2021.