Ακύρωση της 164/2015 απόφασης του ΔΣ σχετικά με: Καθορισμός ανώτατου αριθμού θέσεων και αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δεσκάτης για το έτος 2015 – Καθορισμός ύψους και τρόπου είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση