Α)Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό συντελεστών για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017 Β)Εισήγηση της Ο.Ε για την επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2017 Γ)Εισήγηση της Ο.Ε για την επιβολή τέλους χρήσης υπονόμων έτους 2017 Δ)Εισήγηση της Ο.Ε για τον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2017 Ε)Εισήγηση της Ο.Ε για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το οικονομικό έτος 2017