‘Εγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2014