Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ( Λάμαρης Βασίλειος του Ευθυμίου )