Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός Κ.Υ.Ε. – Λιούρα Ζήνα και Τσικνογιάννη Αθανασία Ο.Ε