ΑΑΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ