ΑΑΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ