ΑΑΥ 621 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2020.