ΑΑΥ 605 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 468 ΑΑΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ.Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων(Δαπάνες πλήρωσης θέσεων Σχολικων καθαριστριών Μερικής Απασχόλησης)