ΑΑΥ 604 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 95 ΑΑΥ. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών