ΑΑΥ 602 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 21 ΑΑΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,