ΑΑΥ 573 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΓΙΟΣ-ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5-10-2018